The team at PTW Architects wish you a safe and happy festive season
The team at PTW Architects wish you a safe and happy festive season.   PTW建筑设计公司全体成员祝愿 您度过一个平安愉快的节日! Chúng tôi tại Công Ty Kiến Trúc PTW xin chúc Bạn một mùa lễ an lành và hạnh phúc. PTW建築設計團隊祝福您平安喜樂 佳節愉快   PTW Sydney office will close on Friday 20th December 12013 and reopen on Monday 6th January 2014