Skip to main content

Team Beijing

PTW Beijing Studio
China
Ailing Jiang Low Zining
Di Qin Lu Zhang
Hao Wu Meng Liu
Hui Liu Siying Ma
Jia Liu Siyu Cui
Jiayu Jin Xinxin Zhang
Junyi Zhao Yifan Zhang
Lei Qiao Ying Wu
Liwan Wang Yingzhe Ma
Liwei Gao Yu Zhang