Skip to main content

Team Shanghai

PTW Shanghai Studio
China
Dan Tang Qi Zhang
Hannah He Su Wu
Hao Liu Xiangjun Zhang
Haoyang Zhang Xiaoxuan Lin
Kristian Momme Kristensen Yang Gao
Langaojie Ma Yaolin Zhang
Miao Duan Zhi Zhang
Michael Ge Ziyan Zhou