Skip to main content

Team Beijing

PTW北京工作室
China
Bai Chengxi Perez Rojas Jennifer
Cui Bodun Qiao Lei
Cui Siyu Qin Di
Gao Liwei Sairally Mohammad Hasnein Raza
Jiang Ailing Su Zheng
Jin Jiayu Wang Lidan
Li Wenjie Wang Nan
Liu Hui Wang Yifeng
Liu Jia Wu Ying
Liu Meng Wu Yue
Liu Yang Yao Wenbo
Ma Ruimin Zhang Lu
Ma Siying Zhang Xinxin
Ma Yingzhe Zhang Yu